Kunde: SAAHA

Kronen på verket i Drammens byutviklings-suksess

Om et par år er dagens bybru i Drammen historie, mens den nye vil stå klar i 2025. Et så stort prosjekt påvirker innbyggernes hverdag over flere år, så for å styrke eierskap, forståelse og forventing til prosjektet laget vi denne filmen. 

Med utgangspunkt i Drammen kommunes visuelle identitet utviklet vi en klar og gjenkjennelig prosjekt-identitet. Gjennom tydelig, visuell storyline og enkelt, komprimert språk er målet å vekke den umiddelbare go’følelsen – og vise hva dette vil resultere i for brukeren – uten tekniske spesifikasjoner eller forklaringer av arkitektoinske virkemidler. Hva du ser er hva du får.

Brua – kronen på verket i byutviklings-suksessen – ivaretar, styrker og videreutvikler det som allerede verdsettes: Bokvalitet, trygge byrom og praktisk ferdsel.

Les mer om prosjektet her

Neste: Indisk avantgarde Forrige: Oslojugend møter Korsmo