Den amerikanske drømmen er norsk

"Kultur for vekst" var temaet til Innovasjonstalen 2019. Vi skal ta vår del av ansvaret, og inviterer til å bli med på reisen.

Del på: FacebookLinkedInTwitter

NTNU professor Ragnar Torvik, Daglig leder og investor i Idékapital, Anders Brandt, Innovasjon Norge v/ Håkon Haugli og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er skjønt enige; Vi må tenke større. Satse tyngre. Vi må bygge kultur for vekst. At ordet "bærekraftig" ikke var en del av årets tema, ble dekket av talerne. Det er en selvfølge.

Norge er et av verdens beste land og bo og arbeide i. Vi har et godt omdømme globalt – storpolitisk, økonomisk, teknologisk, miljø- og sosialpolitisk. Norske bedrifter har en solid plattform å bygge på, og vår tillitsbaserte kultur gjør oss effektive og kvalitetsbevisste. Dette gir oss et viktig ansvar, og det gir oss uante muligheter. Jeg vil se at mine barn og barnebarn vokser opp i en bærekraftig vekstkultur. En kultur som er stolt, modig og synlig, og samtidig ydmyk, lyttende og ærlig.

Vår tillitsbaserte kultur gjør oss effektive og kvalitetsbevisste.

I 2012 konkluderte det britiske ukemagssinet The Economist at den amerikanske drømmen er nærmere virkeligheten i Norge enn i Amerika. Dette var også et av hovedpoengene til adm. dir. i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, under årets innovasjonstale. 

Fra gründer- til vekstfase

"Vi må tenke større, og vi må legge forholdene til rette for å komme oss fra gründerfase til vekstfase" – et viktig og riktig budskap fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksens under samme konferanse. 

Norge har mange fantastiske bedrifter. Vi er langt fremme og har verdensledende teknologier og tjenester på flere felt. Problemet er at vi ikke synes. Vi må ha en sterkere strategisk tydelighet, investere tyngre i markedet og tenke mye mer langsiktig i vår markedsføring.

Vi vet hvor viktig det er med et enkelt kommuniserbart og funksjonelt konsept. Noe alle kan forstå, brenne for og løpe etter. Våre bedrifter har unike muligheter. Grip dem! Kom i gang! Og start innenfra.

Vi har mye og lære av våre gode naboer. Sverige, Danmark og Finland er alle langt forbi oss når det gjelder å bygge solide globale merkevarer. Norge har bygget opp et svært positivt omdømme globalt. "Alle" liker Norge og den norske kulturen er godt ansett. Dette gir oss en unik mulighet til å bygge merkevarer som kan støtte seg på The Norwegian Way  eller NorWay. Bare se hva lille Sveits har klart med et standhaftig fokus på soliditet og kvalitet – Swiss made

Strategisk mandat

Den viktigste forutsetningen for å bygge en vekstkultur og en sterk merkevare, er å utvikle og styre hele virksomheten etter ett enkelt og tydelig strategisk mandat. Mandatet skal styre beslutninger som fattes rundt utvikling, leveranse, salg og marked. De som tar lett på denne prosessen, ender opp vinglete og utydelige.

Vi vet hvor viktig det er med et enkelt kommuniserbart og funksjonelt konsept. Noe alle kan forstå, brenne for og løpe etter. Våre bedrifter har unike muligheter. Grip dem! Kom i gang! Og start innenfra.

- -

Ønsker du en uforpliktende prat om kultur for vekst, strategi, identitet og effektiv kommunikasjon, ta kontakt på jan@minnesota.no, eller mobil 900 30 250