Kunde: KWC

Jakten på jentene

Da KWC skulle rekruttere flere konsulenter, var de tydelige på at de ville oppfordre kvinner til å søke. Vi tok dem på ordet.

Bakgrunn:

Menn har lenge vært overrepresentert i konsulentbransjen, og KWC har ikke vært noe unntak. Kun to av 15 ansatte var kvinner. Da firmaet var på jakt etter 1-3 nye konsulenter hadde de et sterkt ønske om å øke andelen kvinner i selskapet.

Oppgave:

Utvikle stillingsannonser som skulle fange kvinnenes oppmerksomhet i Finansavisen (print og digitalt), samt på LinkedIn og Facebook.

Innsikt:

Undersøkelser viser at menn ofte søker på stillinger hvis de oppfyller 20 % av ønskede kvalifikasjoner, mens kvinner ofte ikke søker før de oppfyller 80 % av ønskede kvalifikasjoner i stillingsannonsen.

Løsning:

Løsningen falt på å snakke direkte til jentene, og måten vi gjorde det på var å liste opp de mest brukte jentenavna i Norge fra 90- og tidlig 2000-tall, som er fødselsårene til de KWC primært ønsket søkere fra. I tillegg tok vi med de mest vanlige muslimske jentenavna i landet vårt, ettersom de også ønsket søkere med flerkulturell bakgrunn.

Resultat:

To nye kvinnelige medarbeidere.

Neste: Ærlig. Forretning. Forrige: Insignia skal gi Norges beste bilopplevelse