Bjørn Villard

IR-rådgiver

Tlf.: +47 900 30 245 | Send e-post

Vår dyrekjære og dyrebare representant på børsen

Bjørn kan alle de tingene som vi andre ikke kan. Han bistår selskaper med aksjonærkommunikasjon, og har samtidig lang erfaring med prosjektansvar for produksjon og distribusjon av prospekter i forkant av børsnoteringer, oppkjøp og fusjoneringer for norske og internasjonale selskaper. I tillegg brødfør han høner og griser, ender og hunder ute i havgapet på Vestlandet.

Innen Bjørns fagfelt stilles det ekstreme krav til tilgjengelighet og tilstedeværelse, og ikke minst tilgang på stor produksjonskapasitet, ofte fra et globalt ståsted. Han er også ekspert på tilrettelegging og distribusjon av finansiell informasjon i forkant av årlige ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger. Hans oppdragsgivere er som oftest tilretteleggere, spesielt innen corporate finance-miljøene og advokatbransjen, i tillegg til de involverte selskapene. Bjørn har et stort kontaktnett av produsenter og trykkerier over hele verden, og som han sier selv; ingen oppdrag er for store og ingen er for små.

Når Bjørn ikke jobber med tingene nevnt ovenfor, løper han rundt på gården sin på Selje ytterst i havgapet ved Stad og leter etter sauer, mater høner, bringer andekyllinger til verden eller går tur med hundene sine. Han er like dyrebar for oss som han er dyrekjær i alle de nydelige skapningene på gården sin.

+ Utdannelse

Holt Landbruksskole, BI Bedriftsøkonomi

+ Erfaring

Over 30 års erfaring som rådgiver og prosjektleder innen trykkeri- og designbransjen, først i Signatur, der han også satt i styret og var medeier, og senere som gründer og partner i Minnesota Agency. Bjørn har jobbet med kunder som DNB, Entra, Stolt-Nielsen, Kongsberg Gruppen, Pareto, Hofseth BioCare, Kahoot, Subsea 7, Arctic Securities, Gjensidige, ABG Sundal Collier, Aberdeen, Siem Offshore, NRC Group, Bank Norwegian, Ocean Yield, Kid Interiør, Borregaard, Odfjell, Fjordkraft med flere.

+ Skills

Bistår selskaper med aksjonærkommunikasjon, samt prosjektansvarlig for produksjon og distribusjon av prospekter ved børsnoteringer, oppkjøp og fusjoneringer.

Forrige: Spernes Neste: Villard