Ta merkevaresjekken

Hensikten med en merkevaresjekk er å kartlegge nåværende styrker og svakheter ved virksomhetens merkevare. For å kunne vurdere om din merkevare er posisjonert riktig og svarer til markedets forventinger og muligheter, må vi gjøre en evaluering basert på de viktigste strategiske føringene. 

Hvor

Vi gjør en overordnet kartlegging av bransjen og din merkevares strategiske posisjonering i forhold til konkurrentene. Vi ser på konkurransebildet og dine viktigste konkurrenters produkter, tjenester og kommunikasjon. Er det nye aktører på vei inn i ditt marked som vi bør være ekstra oppmerksomme på?

Hvem

Hvem er det vi snakker til? Hvilke av dagens målgrupper skiller seg ut som de viktigste? Er det andre målgrupper vi eventuelt bør satse på?

Hva

Hvilke tjenester og produkter tilbyr dere markedet? Hvilket etterlat inntrykk har kundene av bedriften?

Hvordan

Hvordan kommuniserer dere mot markedet, og i hvilke kanaler? Hvilken forståelse har de ansatte i din bedrift i dag av egen merkevare?
 

Minnesota 360

Minnesota 360˚

Vi brenner for 360 graders merkevarereiser. Gjennom innsikt, strategi, utvikling og markeds-aktiviteter, navigerer vi deg gjennom alle stegene av merkevarens utvikling og gjennomslag i markedet. Alltid målt opp mot merkevarens KPIer.

Les mer