Minnesota 360˚

Gjennom innsikt, strategi, utvikling og markedsaktiviteter, navigerer vi deg gjennom alle stegene av merkevarens utvikling og gjennomslag i markedet.

Brand Discovery

Mål: Hvor står vi og hvor vil vi. Finne ut av hvor vi står i dag – i målgruppenes bevissthet, i forhold til omverden og konkurrenter. Skape enighet om hvor vi vil.

Brand Strategy

Mål: Hvordan komme dit. Definere kundeløfte og hva det medfører for alle elementer som påvirkes. Strategi for første periode (6 P’er). Definere Brand DNA. Etablere Brand KPI.

Brand Development

Mål: Hvordan vi skal fremstå. Utvikle konseptuell retning, overordnet visuelt uttrykk og tone-of-voice, kommunikasjonsplattform og skisser for prioriterte flater.

Brand Activation

Mål: Finne overordnet konsept. Sikre systematisk og langsiktig kommunikasjonsuttak. Kommunikasjons- og markedsføringstiltak som posisjonerer og styrker merkevaren og ønsket handling hos målgruppene.

Brand KPI

Mål: Sikre riktig kurs gjennom dokumentert innsikt. Systematisk og langsiktig jobbing med dokumenterte Brand KPI. Løpende rapportering med jevnlig justering og videreutvikling.

Merkevaresjekken

Ta merkevaresjekken

Hensikten med en merkevaresjekk er å kartlegge merkevarens nåværende status. Se på styrker, svakheter og mulighetsrom. Trygt og smart anvendte penger.

Les mer